Ωτορινολαρυγγολόγος - Βλασταράκος Πέτρος

 
Τηλέφωνο 2114085381
 
Γραμματεία ραντεβού: 6936610636
 
Κινητό 6977803852
 
 
 
 
 

Χειρουργική Λάρυγγα

 
 1. Διαγνωστική ενδοσκόπηση λάρυγγα - υποφάρυγγα
  Βράγχος φωνής που επιμένει για χρονικό διάστημα άνω των 3 εβδομάδων, ή αίσθημα ξένου σώματος στην περιοχή του υποφάρυγγα χρήζουν λεπτομερειακού ελέγχου της περιοχής με χρήση ενδοσκοπίου. Η ενδοσκόπηση της περιοχής του λάρυγγα – υποφάρυγγα διενεργείται με τη χρησιμοποίηση εύκαμπτης οπτικής ίνας δια της ρινός, συνήθως χωρίς τοπική αναισθησία. Το πλεονέκτημά της είναι ο πλήρης έλεγχος της περιοχής, ενώ ο ασθενής είναι σε θέση να πραγματοποιεί λειτουργίες κατάποσης και φώνησης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα προβολής της ενδοσκοπικής εικόνας σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, όπως και καταγραφής της για μελλοντική χρήση.Η ενδοσκόπηση της περιοχής του λάρυγγα – υποφάρυγγα απεικονίζει επακριβώς τη μορφολογία και τη λειτουργικότητα των φωνητικών χορδών, ενώ δίνει πληροφορίες και για την ύπαρξη τυχόν δυσφωνίας, ή πιθανής λαρυγγο-φαρυγγικής παλινδρόμησης
 2. Μικρολαρυγγοσκόπηση
  Η μικρολαρυγγοσκόπηση συνίσταται στο λεπτομερή έλεγχο του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και διενεργείται υπό γενική νάρκωση.Εισάγεται διαστοματικά ένα άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο, στο οποίο προσαρμόζεται το χειρουργικό μικροσκόπιο.
  Η λεπτομερής επισκόπηση της περιοχής δύναται να αποκαλύψει διάφορες μορφές παθολογίας στις φωνητικές χορδές (π.χ. πολύποδες, οίδημα, ή περισσότερο σοβαρές καταστάσεις), οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν είτε με ειδικά εργαλεία μικρο-χειρουργικής του λάρυγγα, είτε με χρήση laser διαμέσου του αυλού του λαρυγγοσκοπίου. Η αφαιρούμενη παθολογία στέλνεται πάντοτε για ιστολογική επιβεβαίωση. Ακολουθεί αιμόσταση, ενώ μετεγχειρητικά δε χρειάζεται ιδιαίτερη παυσίπονη αγωγή. Η δίαιτα του ασθενούς είναι κανονική, αποφεύγοντας όμως τα καυτά φαγητά για περίπου 7 ημέρες. Η φώνηση επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται για 5-7 ημέρες μετά την επέμβαση.
  Ο ασθενής παραμένει στο Νοσοκομείο από λίγες ώρες έως μία ημέρα και κατόπιν επανέρχεται άμεσα στις δραστηριότητές του.
 3. Laser (βιοψία, μερική χορδεκτομή, πλήρης χορδεκτομή)
 4. Λαρυγγεκτομή