Ωτορινολαρυγγολόγος - Βλασταράκος Πέτρος

 
Τηλέφωνο 2114085381
 
Γραμματεία ραντεβού: 6936610636
 
Κινητό 6977803852
 
 
 
 
 

Ρινολογία

 
 1. Διαγνωστική ενδοσκόπηση ρινός-ρινοφάρυγγα
 2. Πλαστική ρινικού διαφράγματος
  Το διάφραγμα είναι ένα οστεοχόνδρινο πέταλο, που χωρίζει τη μύτη σε 2 ρώθωνες. Σε συνδυασμό με τις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου του πλαγίου ρινικού τοιχώματος που ονομάζονται κάτω ρινικές κόγχες συμβάλει στη ρύθμιση της ροής του αέρα από τη ρινική κοιλότητα προς τους πνεύμονες.
  Όταν το διάφραγμα έχει σκολίωση, εμφανίζει κάμψη προς τον ένα ή και τους δύο ρώθωνες, και η ρινική αναπνοή δυσχεραίνεται. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αφού η ρινική αναπνοή κατά τη σωματική δραστηριότητα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα τη λιγότερο ικανοποιητική στοματική αναπνοή, ενώ και ο βραδυνός ύπνος μπορεί να είναι λιγότερο ξεκούραστος (ροχαλητό κλπ.). Μπορεί όμως, και συνήθως επηρεάζεται και ο αερισμός των παραρρινίων κοιλοτήτων, με αποτέλεσμα συχνότερη εμφάνιση παραρρινοκολπιτίδων, ενώ ακόμα και κοινό κρυολόγημα γίνεται περισσότερο βασανιστικό, καθώς πέραν της σκολίωσης και ο οιδηματώδης ρινικός βλεννογόνος καθιστά τη ρινική αναπνοή πολύ περιορισμένη.Η πλαστική (ή ευθειασμός) του ρινικού διαφράγματος είναι μια λειτουργική επέμβαση. Σκοπός της είναι να αποκαταστήσει τη φυσιολογική λειτουργία της μύτης και σε καμία περίπτωση να αλλάξει το σχήμα της. Είναι μια επέμβαση χωρίς μετεγχειρητικό πόνο, ή πρήξιμο, που γίνεται υπό γενική αναισθησία με εργαλεία μικρο-χειρουργικής της ρινός, χωρίς εξωτερικές τομές.
  Ο χειρουργός ανασηκώνει ακέραιο το βλεννογόνο του διαφράγματος σαν κουρτίνα μέσα από το ρώθωνα και εντοπίζει το σκολιό (στραβό) του τμήμα. Βγάζει μόνο όσο είναι απαραίτητο, διατηρώντας έτσι τη στήριξη και το σχήμα της μύτης, ενώ μπορεί να σμιλεύσει προσεκτικά το κατώτερο οστέινο τμήμα με το οποίο ο χόνδρος επικάθεται στο έδαφος της ρινός (υποδιάφραγμα). Στη συνέχεια κατεβάζει ξανά τον ακέραιο βλεννογόνο περικλείοντας ξανά το ευθειασμένο πια διάφραγμα. Τα ράμματα είναι εσωτερικά και απορροφήσιμα. Στη συνέχεια η μύτη πωματίζεται για 20-24 ώρες.
  Προτιμάται απορροφητικός σπόγγος μέσα σε γάντι, για να μπορεί να γίνεται η αφαίρεση του πωματισμού ανώδυνα, σε αντίθεση με παλαιότερες τεχνικές πωματισμών με γάζες, που η αφαίρεσή τους συνοδεύεται από δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των ασθενών.
 3. Ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων (FESS)
  Η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων είναι ένα σχετικά καινούριο χειρουργικό πεδίο, με αλματώδη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής.
  Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής περικλείεται στη βασική της φιλοσοφία. Αναγνωρίζουμε ποιος ή ποιοι παραρρίνιοι κόλποι πάσχουν, βελτιώνουμε τον αερισμό τους ενδορρινικά (χωρίς τομές) με διεύρυνση των εκφορητικών στομίων τους, αφαιρούμε τη συνυπάρχουσα παθολογία (π.χ. ρινικοί πολύποδες) και σεβόμαστε το φυσιολογικό βλεννογόνο.
  Η αναγνώριση των πασχόντων κόλπων γίνεται με διενέργεια αξονικής τομογραφίας του προσωπικού κρανίου, την οποία θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, γιατί του παρέχει επιπρόσθετα ανατομικά οδηγά σημεία για την ασφαλή διενέργεια της επέμβασης
  .Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία, με άκαμπτη οπτική ίνα ενδοσκοπίου που προβάλει την ενδοσκοπική εικόνα σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και μικρο-εργαλεία ενδοσκοπικής χειρουργικής. Δεν εμφανίζει πόνο μετεγχειρητικά.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί ενδοσκοπική πλοήγηση, με χρήση ειδικού εξοπλισμού ανάκλησης/καθοδήγησης αξονικών τομογραφικών εικόνων.
 4. Καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών/κογχοτομή/κογχοπλαστική
 5. Ρινοπλαστική
 6. Αντιμετώπιση παραρρινοκολπίτιδας/ρινικών πολυπόδων